Oferta terapeutyczna

Gabinet oferuje:
konsultacje, diagnozę, profilaktykę i indywidualną terapię logopedyczną w zakresie:

 • zaburzeń artykulacji i wad wymowy (seplenienie, reranie, niepłynność mowy, mowa bezdźwięczna i inne)
 • wczesnej interwencji logopedycznej
 • niedokończonego rozwoju mowy
 • zaburzeń słuchu fonemowego
 • trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja)
 • zaburzeń mowy i komunikacji dzieci z alalią (brak rozwoju mowy)
 • zaburzeń mowy i komunikacji o typie afazji
 • zaburzeń mowy i komunikacji u pacjentów z zespołem Downa
 • zaburzeń mowy i komunikacji u pacjentów z zespołem Aspergera,
 • ze spectrum autyzmu
 • dwujęzyczności


warsztaty:

 • ‘Buzia i język Małego Mówcy’ dla dzieci 4-6 letnich;
 • ‘ABC Małego Mówcy, czyli jak mówić, by dzieci pięknie mówiły’ dla Rodziców, Opiekunów;

 

Zachęcam do śledzenia aktualności na stronie gabinetu GADAGALA.
Szczegółowe informacje na temat terminów warsztatów dostępne również pod numerem telefonicznym lub e-mailowo.

 

Serdecznie zapraszam

Anna Gala-Jaworska